Vatan Elektronik » Genel » ERP se?erken nelere dikkat edilmeli?
Haber Bilgileri
23-12-2011, 16:14

ERP se?erken nelere dikkat edilmeli?

Kategori: Genel

ERP se?erken nelere dikkat edilmeli?


Kendinize en uygun ERP ??z?m?n? nas?l se?ebilirsiniz?
ERP ??z?m?nden maksimum faydalanman?n ilk ad?m?, do?ru ??z?m? se?ebilmek. ERP projelerinde ba?ar?y? yakalayan y?zbinlerce ?irket yap?lar?na, mevcut teknik olanaklar?na ve kurumsal hedeflerine en uygun ??z?m? se?ebilmi? ?irketler. Se?iminizin daha az ba?ar?l? olmas? halinde, firman?z i?in ?nemli ?l??de zaman ve maliyet kayb? ortaya ??kabilir. Ya?anan s?k?nt?lar, operasyonel verimlili?inizin d??mesine, m??teri memnuniyetinizin azalmas?na ve maliyetlerinizin y?kselmesine, hatta operasyonun tamamen durmas?na zemin haz?rlayabilece?inden, ??z?m? do?ru belirlemeye odaklanmak gerekiyor. ERP ??z?m? se?imi s?ras?nda sistematik bir yol izleyerek, ihtiyac?n?za en uygun ??z?m? belirleyebilir ve olas? s?k?nt?lar? g?venle a?abilirsiniz.

Kurumsal hedeflerin belirlenmesi ile ba?layan ve ??z?m?n farkl? parametrelerine dek uzanan kapsaml? bir metodoloji, a?a??daki basit s?reci i?ermektedir.
Değerli ziyaretçimiz, sitemize üye iseniz lütfen giriş yapınız.
Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.

Konu Etiketleri

^